Ugrás a tartalomra

Pannonia Szálló

Ády küldte be July 14, 2011 időpontban
Létrehozás
1867
Létrehozás intervallum
- 1891

Az 1940-es évek végéig működő híres Pannónia szálló helyén a 18. században a földszintes Griff (néhol Arany Griff) kocsma és fogadó állt, amely 1865-ben leégett. Helyére a Pán József által tervezett lakóház épült.

Pán József építész 1810-ben Prágában született, ott tanulta a mesterséget, majd Bécsben „építőmesteri diplomával felruháztatott”, onnan Pestre kerül és segédként vesz részt a gróf Károlyi család építkezésein. 1867-ben tervez Westermayer József részére új három emeletes, körfolyosós udvarú lakóházat, barokkos romantikus stílusban. Az utcai traktus földszintjén üzletek és raktárak voltak, a belső szabálytalan udvar kocsiszín és kocsmaudvar volt. Három lépcsőház szolgálta a közlekedést. A ház 1884-ben a Glück család birtokába kerül. 1891-ben építtetik át a házat Schubert építőmesterrel szállodának. Az utcai szárny változatlan marad, az oldalszárnyakat három emeletessé, a hátsó szárnyat pedig négy emeletessé építette át (itt lakott a család, a személyzet egy része, itt volt a mosoda). Az oldalszárnyak kibővítésével udvart négyzetesre alakították, ide télikertet és éttermet helyeztek el, és üvegtetős vasszerkezettel fedték be. Az utcai és udvari szárnyak földszintjét szálló- és fogyasztó vendégfogadásra teszik alkalmassá.

Az első budapesti szálló, ahol bevezetik a földszinti éttermi és kávéházi helyiségekbe a központi gőzfűtést és villanyvilágítást. (Ballai K., Magyar Vendéglátóipar története, 1943.) A Pannónia az I. világháború előtt és alatt élte virágkorát, amikor is Glück Frigyes, a leghíresebb szállodások egyike volt a gazdája 1931-ig, haláláig.

A Pannónia 1949-től állami tulajdonba került, egyetemi kollégiumi hasznosítással. Ebben a fázisban eredeti értékei nagyrészt megmaradtak, de az étterem – télikert 1974. évi kibontását követően ezek az értékek túlnyomó részben elpusztultak. Tovább romlott az épület állapota az oktatási célú átépítések következtében. A jelenleg lakatlan, használaton kívüli épület rekonstrukciója igyekezett legalább részlegesen lehetőséget biztosítani az eredeti értékek újrateremtésére.

ELTE Trefort kerti oktatási épületek - Rákóczi út 5. felújítása. vezető tervező: Mányi István

Az  épület tervezett funkciójának ismertetése
Az elérendő cél az épület eredeti funkciójának részleges rehabilitálása volt korszerű eszközökkel a pince és földszinten, valamint az egyetemi oktatási térprogram kialakítása az I. – IV. emeleti szinteken. Épületgépészeti terek a pincében és a tetőtérben készültek a párkánymagasságok megváltoztatása nélkül. Az 1970-es években kibontott étterem – télikert visszaállításával a belső udvar üvegtetővel történő lefedésével helyre kellett állítani az eredeti szerkezeti és térstruktúrát. A vendéglátási funkciók főbejárata a Rákóczi útról nyílik az eredeti kialakításnak megfelelően. Az egyetemi területek megközelítése főképpen a Trefort kert felől történik. Ez nem zárja ki a Rákóczi út felől az oktatási célú használatot. A Trefort kertben alakítottuk ki a használati igények szerint differenciált gazdasági bejáratokat is: az Egyetem főbejáratát és gazdasági bejáratát, konyhabejáratot.)
F: epiteszforum.hu

Tervezte
Pán József, Schubert építőmester
Cím

Rákóczi út 5-7
Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok